ΠΟΙΕΣ ΤΙΜΕΣ ΧΟΛΗΣΤΕΡΙΝΗΣ ΕΙΝΑΙ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΕΣ

Είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε ότι οι τιμές εντός των ορίων που μας δίνει το εργαστήριο δεν είναι πάντα το ίδιο ανεκτές για όλους μας. Ειδικά τα όρια των επιτρεπτών τιμών για το σάκχαρο, τη χοληστερίνη ή την κρεατινίνη, που δείχνει τη λειτουργία των νεφρών, αλλάζουν ανάλογα με την πάθηση (πχ άλλα είναι τα όρια για ένα διαβητικό ασθενή, για έναν ασθενή με αρχόμενη νεφρική ανεπάρκεια την οποία δε γνωρίζει καν, έναν υπερήλικα κλπ). Για το λόγο αυτό είναι απαραίτητο να καθορίζονται από το θεράποντα ιατρό τα επιτρεπτά όρια της χοληστερόλης και των λιπιδίων, εξατομικευμένα για τον κάθε ασθενή, με βάση το ιστορικό του και άλλους παράγοντες κινδύνου και να τίθεται ο αντίστοιχος στόχος μείωσης των λιπιδίων, με ή χωρίς φαρμακευτική αγωγή.

Παρατηρείται συχνά τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων να ερμηνεύονται από τον ίδιο τον ασθενή, προκειμένου να αποφύγει μια επιπλέον επίσκεψη στο γιατρό του, με καταστροφικές όμως συνέπειες για την υγεία του γιατί συνήθως… παρερμηνεύονται και υποεκτιμώνται.

Οπωσδήποτε χρειάζεται νηστεία 12-14 ωρών πριν την αιμοληψία.