ΝΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΩ ΔΙΑΙΤΑ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΗ Ή ΦΑΡΜΑΚΑ;

Η διατροφή είναι πάρα πολύ σημαντική για τον έλεγχο του σακχάρου τόσο στην αρχή του διαβήτη όσο και στη συνέχεια, ενώ λαμβάνει ο ασθενής φάρμακα ή ινσουλίνη.  Χωρίς προσπάθεια από τον ασθενή και συμμόρφωση στις σχετικές με τη διατροφή του οδηγίες, οι επιδιωκόμενοι στόχοι δεν επιτυγχάνονται.

Η άσκηση παίζει, ταυτόχρονα με τη απώλεια σωματικού βάρους, πολύ σπουδαίο ρόλο και διατηρεί χαμηλά τα επίπεδα του σακχάρου.

Η επιλογή δίαιτα και άσκηση ή φάρμακα θα γίνει σε συνεργασία με το γιατρό σας γιατί κάποιες φορές αρκούν τα μη φαρμακευτικά μέτρα, συχνότερα όμως είναι άκρως απαραίτητο να γίνονται όλα μαζί προς όφελος του ασθενούς.