ΔΕΙΤΕ ΠΟΣΟ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΟΙ ΕΙΣΤΕ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ (The Fargerstrom Test for Nicotine Dependence)

1.Πόσο σύντομα μετά το πρωινό ξύπνημα καπνίζετε το πρώτο σας τσιγάρο;
Α. Μέσα σε 5 λεπτά (3)
Β.6-30 λεπτά (2)
Γ.31-60 λεπτά (1)
Δ. Μετά από 60 λεπτά (0)


2. Σας είναι δύσκολο να μην καπνίζετε σε χώρους όπου απαγορεύεται το κάπνισμα; Π.χ. στο σινεμά, στην εκκλησία, σε μουσείο
Α. Ναι (1)
Β. Όχι (0)


3. Ποιο τσιγάρο της ημέρας δε θα θέλατε να στερηθείτε;
Α. Το πρώτο πρωινό (1)
Β. Όλα τα υπόλοιπα (0)

4. Πόσα τσιγάρα καπνίζετε την ημέρα;
Α. 10 ή λιγότερα (0)
Β. 11-20 (1)
Γ. 21-30 (2)
Δ. 31 ή περισσότερα (3)


5. Καπνίζετε συχνότερα τις πρώτες ώρες μετά το ξύπνημα σε σχέση με τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας;
Α. Ναι (1)
Β. Όχι (0)

6. Καπνίζετε ακόμα και όταν είστε τόσο άρρωστοι ώστε να περνάτε τις περισσότερες ώρες της ημέρας στο κρεβάτι;
Α. Ναι (1)
Β. Όχι (0)


Και τώρα αθροίστε τους αριθμούς από τις απαντήσεις που δώσατε:

7-10 βαθμοί= μεγάλη εξάρτηση από τη νικοτίνη
4-6 βαθμοί= μέτρια εξάρτηση από τη νικοτίνη
Λιγότερο από 4 βαθμούς= μικρή εξάρτηση από τη νικοτίνη